Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Ognisko "UKLEJNA" w Myślenicach

Adres: ul. Jordana 5, 32-400 Myślenice  

NIP: 681 10 08 642

Nr. konta  32 1600 1462 1829 2713 5000 0001

Telefon: +48 661-234-405

 

TKKF Myślenice jest organizacją pozarządową.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym: 

KRS 0000136973, REGON stowarzyszenia: 350928484

Stowarzyszenie jest Członkiem Zwyczajnym Małopolskiego TKKF